CSS Privacybeleid

Dit privacybeleid is bijgewerkt op februari 2023.

CSS Favicon

Dit privacybeleid (“Privacybeleid”) verklaart het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van “persoonlijke informatie” door CSS Europe Limited (“CSS”). Dit privacybeleid omvat producten en diensten die worden geleverd via websites die door CSS worden beheerd.

CSS behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid van tijd tot tijd bij te werken en te wijzigen. Elke keer dat een gebruiker de Website gebruikt, is de huidige versie van het Privacybeleid van toepassing. Dienovereenkomstig moet een gebruiker de datum van deze privacyverklaring (die onderaan verschijnt) controleren en controleren op eventuele wijzigingen sinds de laatste versie.

CSS biedt dit privacybeleid om gebruikers bewust te maken van de privacypraktijken van CSS en van de keuzes die een gebruiker kan maken over de manier waarop de informatie van de gebruiker wordt verzameld en gebruikt.

Door de website te bezoeken, accepteert u en gaat u akkoord met de praktijken die worden beschreven in dit privacybeleid.

CSS treedt op als “Gegevensverwerker” voor onze klanten, dit betekent dat wij niet bepalen hoe en waarom uw gegevens worden verwerkt. Wij zijn als gegevensverwerker geregistreerd bij de Britse Information Commissioner’s Office (ICO). Ons registratienummer is: Z284089X

1. De informatie die CSS verzamelt

1.1 Persoonlijk identificeerbare informatie is elk stukje informatie dat mogelijk kan worden gebruikt om een gebruiker van de Website op unieke wijze te identificeren, te contacteren of te lokaliseren.

1.2 CSS verzamelt persoonlijke informatie wanneer een geregistreerde gebruiker:

 • Maakt een gebruikersaccount aan
 • Online aankopen doen.
 • Vraag ondersteuning aan voor een CSS product.
 • Vraag informatie of materialen aan.
 • Deelnemen aan onderzoeken en evaluaties.
 • Stel vragen of opmerkingen bij ons.

 

1.3 De soorten persoonlijke informatie die wordt verzameld, kunnen zijn (maar zijn niet beperkt tot):

 • Voor-en achternaam.
 • Titel en de naam van uw organisatie.
 • Thuisadres of ander fysiek adres (inclusief straatnaam, naam van een stad of gemeente, provincie).
 • E-mailadres.
 • Telefoonnummers zowel vast als mobiel
 • Elke andere identificatie die CSS in staat stelt fysiek of online contact te maken met de gebruiker.
 • Alle informatie die CSS online van de gebruiker verzamelt en bijhoudt in verband met het account van de gebruiker, zoals:
  – gebruikersnaam,
  – wachtwoord,

 

1.4 Apparaatinformatie is informatie over het apparaat en zijn kenmerken (zoals informatie over hoe uw browser is geconfigureerd, of het apparaat van de gebruiker cookies heeft ingeschakeld, de Flash-instellingen, het identificatienummer van het apparaat en andere kenmerken van het apparaat); het kan ook persoonlijk identificeerbare informatie zijn in gevallen waarin het is gekoppeld aan de naam of een andere identificatie voor een websitegebruiker. CSS gebruikt apparaatinformatie voor doeleinden zoals het verbeteren van de gebruikerservaring.

1.5 Geaggregeerde informatie is niet-persoonlijk identificeerbare/anonieme informatie over gebruikers van de Website (zoals de frequentie van bezoeken aan de Website, Website-pagina’s die het vaakst worden bezocht, browsertype). Geaggregeerde informatie kan ook bezochte pagina’s bevatten, samen met eventuele navigatie en interacties op de pagina die tijdens elk bezoek worden gebruikt. In-page-interacties die worden gecontroleerd, omvatten: klikken en selecties, muisbewegingen, bladeren door pagina’s en formuliervelden waarop is gefocust (specifieke toetsaanslagen die in elk veld worden ingevoerd, worden niet verzameld). Geaggregeerde informatie wordt op een collectieve manier gebruikt en geen enkele persoon kan worden geïdentificeerd door die verzamelde informatie.

2. Cookies

2.1 CSS kan cookies gebruiken om relevante inhoud en materiaal te leveren.

Cookies zijn kleine gegevensbestanden met tekst die in uw browser worden opgeslagen.
De informatie die in dit bestand is opgeslagen, wordt gebruikt om u als unieke bezoeker van de webserver te onderscheiden. Informatie die is opgeslagen in cookies van CSS bevat geen persoonlijke informatie. Dit kunnen ‘sessie’ cookies zijn, wat betekent dat ze zichzelf verwijderen wanneer u de website verlaat, of ‘permanente’ cookies die zichzelf niet verwijderen en de websites helpen u te herkennen wanneer u terugkeert.

De meeste browsers zijn in eerste instantie ingesteld om cookies toe te staan. Als u niet wilt dat uw browser deze functie gebruikt, kunt u deze uitschakelen. De procedure om dit te doen verschilt per browser. Informatie hierover vindt u in de helpfunctie van uw browser.
Als u ervoor kiest om cookies uit te schakelen, zullen sommige delen van deze site niet volledig functioneren (bijvoorbeeld inloggen en personalisatie). In sommige gevallen is de website helemaal niet toegankelijk.

3. Hoe CSS de verzamelde informatie gebruikt

3.1 CSS kan de persoonlijk identificeerbare informatie die een gebruiker indient gebruiken voor alle doeleinden die verband houden met het bedrijf van CSS, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:

 • Begrijp de behoeften van een gebruiker en creëer inhoud die relevant is voor de gebruiker.
 • Aanmaken en onderhouden van de gebruikersaccounts.
 • Voltooi een transactie of bied diensten of klantenondersteuning aan gebruikers.
 • Bestellingen van gebruikers verwerken, uitvoeren en opvolgen.
 • Genereer statistische studies en voer marktonderzoek uit met enquêtes.
 • Verbeter diensten, informatie en producten.
 • Communiceer met de gebruikers en beantwoord vragen.
 • Update gebruikers over diensten, informatie en producten.
 • Personaliseer de Website voor de gebruikers.
 • Registreer de producten van de gebruiker.
 • Registreer de gebruikers in programma’s (op uw verzoek).
 • Stuur de gebruikersinformatie.

 

3.2 We gebruiken deze persoonlijke informatie ook om u informatie te verstrekken met betrekking tot uw account en de producten of diensten die u bij ons hebt gekocht, om uw behoeften en interesses beter te begrijpen, om onze service te verbeteren en om communicatie te personaliseren.

4. Uw privacykeuzes en -rechten

4.1 Uw keuzes

 • U kunt ervoor kiezen uw gegevens niet te verstrekken, maar dan kunt u onze websites niet gebruiken omdat een beveiligde login vereist is.
 • U kunt cookies in uw browser uitschakelen. U kunt cookies ook verwijderen via de instellingen van uw browser. Als u cookies uitschakelt, zullen sommige delen van deze site niet volledig functioneren (bijvoorbeeld inloggen en personalisatie). In sommige gevallen is de website helemaal niet toegankelijk.

4.2 Uw rechten – U kunt uw rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar dpo@csseurope.co.uk, maar vergeet niet dat CSS de gegevensverwerkers zijn en dat voor sommige verzoeken actie / toestemming van de Gegevensverantwoordelijke nodig is.

 • Recht op toegang
  • De informatie die wij over u hebben
  • De categorieën gegevens die wij verwerken
  • De doeleinden van de gegevensverwerking
  • Hoe lang de gegevens worden opgeslagen
  • Uw andere rechten met betrekking tot ons gebruik van uw gegevens

Wij zullen de informatie binnen een maand na het verzoek verstrekken, tenzij dit afbreuk zou doen aan de rechten en vrijheden van anderen of van de voor de verwerking verantwoordelijken namens wie wij optreden.

De volgende rechten moeten worden voorgelegd aan de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens, wij verstrekken u graag de gegevens waarover wij beschikken om u desgewenst te helpen contact op te nemen;

 • Recht op correctie van onjuiste persoonsgegevens
 • Recht om bezwaar te maken tegen de profilering of verwerking van gegevens
 • Recht op overdracht van gegevens naar een andere dienst
 • Recht om “vergeten” te worden

 

Tot slot heeft u het recht om een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens. Gelieve ons of, indien nodig, de verantwoordelijke voor de verwerking eerst te informeren. Als uw klacht niet wordt behandeld, kunt u contact opnemen met de Britse Information Commissioner’s Office – op 0303 123 1113 of ga naar hun website https://ico.org.uk/.

5. Waar worden uw gegevens opgeslagen?

5.1 Alle verzamelde gegevens worden opgeslagen bij onze hostingprovider Rackspace. Het Rackspace-datacenter bevindt zich in Londen. Rackspace voldoet volledig aan de GDPR- en dataprojectieregels, wat kan worden bevestigd op hun website; https://www.rackspace.com/en-gb/compliance

6. Openbaarmaking van persoonsgegevens

6.1 Tenzij u uitdrukkelijk akkoord gaat, zal CSS de persoonlijke informatie die u ons verstrekt nooit delen.

7. Veiligheid en vertrouwelijkheid

7.1 Onze toegang tot de persoonlijke informatie van de gebruiker is beperkt tot medewerkers die mogelijk in contact komen met deze informatie om producten en diensten te leveren aan de gebruiker of om de medewerkers hun taken te laten uitvoeren.

Om de persoonlijke gegevens van de gebruiker te beschermen hebben wij fysieke, elektronische en bestuurlijke waarborgen en procedureregels die voldoen aan de wettelijke vereisten, zie onze GDPR-nalevingsverklaring. https://www.csseurope.co.uk/documents/gdpr-compliance-statement/

 

Denk eraan:

 • Geen enkele gegevensoverdracht is gegarandeerd 100% veilig, alle persoonlijke gegevens worden op eigen risico verstrekt.
 • U bent verantwoordelijk voor uw gebruikersnaam en wachtwoord
 • Als u denkt dat uw privacy is geschonden, neem dan onmiddellijk contact met ons op dpo@csseurope.co.uk

8. Sites van derden

8.1 De Website kan links naar andere websites bevatten. U dient het respectieve privacybeleid van deze sites van derden te raadplegen. Dit privacybeleid is niet van toepassing op, en we hebben geen controle over de activiteiten van, dergelijke andere websites.

9. Bewaartermijn

9.1 CSS treedt op als de gegevensverwerkers, CSS zal daarom, waar redelijk en wettelijk toegestaan, de bewaartermijn van de gegevensbeheerder overnemen.

10. Contact

10.1 Als u vragen of suggesties hebt, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming op dpo@csseurope.co.uk via telefoonnummer 0844 879 4531 of bezoek ons persoonlijk in gebouw 2 & 3 Parkside Court, Greenhough Road, Lichfield. WS13 7FE.

 

10.2 Voor meer onafhankelijke informatie kunt u contact opnemen met de ICO op 0303 123 1113 of hun website bezoeken https://ico.org.uk/.