workshop monitoring

WORKSHOP
BEWAKING

Workshop monitoring is waar de belangrijkste activiteiten plaatsvinden,
nauwgezet beheer en controle van apparatuurreparaties mogelijk maken,
renovaties en aanpassingen.

Boek een demo

Creëer een werkplaatsjob in elke fase van het activabeheerproces

Activa die aandacht van de werkplaats vereisen, worden gescand, waardoor een werkplaatstaak ontstaat in elke fase van het leverings-/ophaalproces. Na het scannen wordt het item in de werkplaatsmodule weergegeven als een nieuwe aankomst, die vervolgens wordt toegewezen aan een agent om de gekozen activiteit uit te voeren.

Elke stap van het proces kan worden bekeken op het Pro-Cloud dashboard, inclusief maar niet niet de toewijzing van opdrachten, het wachten op goedkeuring en de voltooiing van opdrachten.

workshop desktop screenshot pro-cloud

Krijg toegang tot historische gegevens en evalueer werkplaatstrends

Alle kosten en onderdelen in verband met: een activiteit volledig traceerbaar zijn tegen het actief verslagen, toelaten management om verslag over de reparatie-, opknap- of wijzigingskosten, en storingstrends opsporen.

De belangrijkste voordelen zijn:

Gemeten activiteitskosten vergeleken met schattingen

Mogelijkheid om reparatie- en vervangingspatronen te identificeren

Een volledige audit trail voor activiteiten

Gecontroleerde activiteitstijden

Een beheerde werkplaats, die de mogelijkheid biedt om personeel toe te wijzen